Misi / Objektif

Dengar / Hear

VISI

Menjadi Institusi Kehakiman Syariah yang TERUNGGUL di Malaysia pada tahun 2020 yang berteraskan kepada keadilan Islam.

 

MISI

Melaksanakan pengadilan dan pengurusan Mahkamah Syariah secara berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan Undang-Undang.OBJEKTIF JABATAN

1.    Mengurus dan mengendalikan kes-kes mal dan jenayah secara tepat dan teratur mengikut hukum syarak dan undang-undang mengikut masa yang ditetapkan.

2.    Menguatkuasakan dan melaksanakan penghakiman secara teratur dan berkesan.

3.    Memberi perkhidmatan penyelesaian kes secara alternatif yang berkesan.

4.    Merancang dan membangunkan sumber manusia yang mencukupi, terlatih dan kompeten.