e-Penyertaan

Dengar / Hear

Kaji Selidik Yang Sedang Berlangsung : 

 Mohon kerjasama semua pihak untuk menyertai kaji selidik jabatan ini bagi meningkatkan lagi perkhidmatan jabatan kami.

Bil  Tempoh Kaji Selidik   Nama Kaji Selidik
 1 Kaji Selidik Berterusan   BORANG KAJI SELIDIK PELANGGAN
     

 


 

Keputusan Kaji Selidik Yang Telah Ditutup :

Bil Tempoh Kaji Selidik Keputusan Kaji Selidik Yang Dijalankan
1  6 - 15 Ogos 2018 TAHAP KEPUASAN KAKITANGAN BEKERJA DI JAKESS TAHUN 2018
2  28 Mei – 1 Jun 2018 DATA KAJI SELIDIK PENGHAYATAN & PEMBUDAYAAN NILAI JAKESS (WARGA JAKESS) SIRI 1/2018
3  28 Mei – 8 Jun 2018 DATA KAJI SELIDIK PENGHAYATAN & PEMBUDAYAAN NILAI JAKESS (PENILAIAN PELANGGAN) SIRI 1/2018
4  20 - 25 Februari 2019 KAJISELIDIK KEPUASAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR BAGI TAHUN 2018

 

:: Mengenai e-Penyertaan :: ::  Polisi e-Penyertaan  ::