Enakmen

Dengar / Hear

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN NEGERI SELANGOR 1959

ENAKMEN-ENAKMEN NEGERI SELANGOR

 1. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM NEGERI SELANGOR TAHUN 2003
  1. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2008
  2. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2011
  3. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2015
 2. ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 
  1. ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2003
  2. RANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2018
 3. ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI SELANGOR) 2003
 4. ENAKMEN TATACARA JENAYAH MAHKAMAH SYARIAH
 5. ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI SELANGOR) 2003 
 6. ENAKMEN JENAYAH SYARIAH (SELANGOR) 1995
 7. ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM TAHUN 1999
 8. ENAKMEN WAKAF (NEGERI SELANGOR) 1999
  1. ENAKMEN WAKAF (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2015

KAEDAH-KAEDAH

 1. KAEDAH HAKAM NEGERI SELANGOR 2014
 2. KAEDAH-KAEDAH PROSEDUR MAL SYARIAH (BORANG) 1995
 3. KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL (SULH) SELANGOR 2001
 4. KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (FI, ELAUN DAN KOS) 2006 
 5. PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008
 6. KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE 2008
 7. KAEDAH-KAEDAH PENGURUSAN WASIAT ORANG ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2008
 8. KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN WAKAF (BORANG-BORANG WAKAF) 2001 
 9. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (FI PERAKUAN FARAID) 2004

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT NEGERI SELANGOR

 1. ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT NEGERI (NEGERI SELANGOR) 2011
 2. KAEDAH-KAEDAH BADAN MAKLUMAT NEGERI (NEGERI SELANGOR) 2012
 3. PANDUAN MEMBUAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT
 4. BORANG A - PERMOHONAN UNTUK AKSES KEPADA MAKLUMAT