button
 • Alamat

  qrcode

  Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)

  Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah

  Persiaran Masjid, Seksyen 5

  40000 Shah Alam

  Selangor Darul Ehsan

  Tel : (603) 55191291 / 55191294 / 55191304 / 55113708

  Faks : (603) 55105620

  Pautan Agensi

  bpa spa sprm mygov lhdn mygov mdec mdec1 ksn

  Sitemap

  Paparan terbaik menggunakan :

  IE9 Ke atas/ Firefox 11 Ke atas / Google Chrome resolusi 1280 x 720 ke atas.

  ::Hak Cipta Terpelihara © 2014. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor:: 

  • Tarikh kemaskini: Selasa 30 Mei 2023, 02:24:14.

  Total Visitor 4761

  Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Bahagian Penyelesaian Alternatif

PENGENALAN

Bahagian Penyelesaian Alternatif telah diwujudkan pada 11 September 2014 melalui kelulusan Surat Kelulusan Perjawatan (SKP) Kerajaan Negeri Selangor Bil. 13 Tahun 2014. Bahagian ini mempunyai seorang ketua, 6 orang pegawai Syariah dan 2 orang pembantu Syariah.

Terdapat 2 Unit di Bahagian ini iaitu :

 1. Unit Sulh; dan
 2. Unit Hakam


Penubuhan Bahagian ini diwujudkan sebagai satu alternatif dalam mempercepatkan penyelesaian kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah iaitu setiap kes yang didaftarkan perlu melalui proses sulh terlebih dahulu bagi membincangkan pertikaian-pertikaian yang terdapat dalam kes tersebut sebelum melalui proses perbicaraan. Oleh itu dengan kewujudan bahagian ini dilihat dapat mengelakkan kes-kes dibicarakan dengan panjang sedangkan terdapat penyelesaian yang boleh dicapai dengan cepat melalui alternatif ini.

Selain itu juga, Bahagian ini terdiri daripada unit Hakam yang menjalankan fungsi sebagai penimbang tara yang diberi kuasa oleh pihak-pihak atau oleh Mahkamah untuk menyelesaikan perkelahian (shiqaq) antara suami dan isteri dan juga berfungsi menamatkan shiqaq antara suami isteri dengan cara mendamaikan atau memisahkan kedua-duanya dengan talaq atau khul’. Hakam juga semasa menjalankan Majlis Tahkim bertanggungjawab menerima dan melaksanakan arahan Mahkamah dari semasa ke semasa dan menjelaskan tentang peraturan umum yang perlu dipatuhi oleh semua pihak dalam Majlis Tahkim. Hakam ini dilantik sekiranya Mahkamah berpuashati bahawa telah berlaku perkelahian (shiqaq) antara pihak-pihak dalam pekahwinan.

Berikut adalah senarai nama pegawai yang menyandang tugas sebagai Ketua Bahagian Penyelesaian Alternatif :

 1. Puan Firdawaty Binti Mohammad (18 September 2017- 14 April 2019)
 2. Puan Noridah Binti Mohamed Noor (15 April 2019 – 29 Februari 2020)
 3. Tuan Fairus bin Jaafar (18 Ogos 2020 – kini)

FUNGSI UNIT SULH

 1. Menguruskan pendaftaran kes Sulh.
 2. Mengurus, menyelia dan mengendalikan pelaksanaan Majlis Sulh bagi kes-kes yang telah ditetapkan di dalam peruntukan undang-undang.
 3. Menyediakan perjanjian persetujuan bagi kes-kes yang telah diputuskan di dalam Majlis Sulh mengikut tempoh masa yang ditetapkan.
 4. Menyediakan Laporan Majlis Sulh.
 5. Mengemaskini kes sulh yang dikendalikan di dalam sistem E-Syariah.
 6. Menyediakan statistik kes Sulh secara bulanan dan tahunan.
 7. Menyediakan Notis Sulh dan perubahan jadual Sulh.

Sehingga kini, terdapat 6 orang pegawai Sulh di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dan 10 orang pegawai Sulh di Mahkamah Rendah Syariah Selangor.

FUNGSI UNIT HAKAM

 1. Memantau dan menyelia pengurusan pelaksanaan Hakam di jabatan.
 2. Menyediakan statistik kes Hakam.
 3. Menjadi urus setia Jawatankuasa Hakam Selangor.
 4. Membantu menguruskan pelantikan dan tatatertib anggota Panel Hakam Selangor.
 5. Menguruskan bayaran elaun panel Hakam.
 6. Membuat koordinasi dengan Mahkamah Rendah Syariah berhubung dengan penjadualan Panel Hakam di seluruh Selangor.
 7. Membuat analisa/kajian keberkesanan pelaksanaan Hakam.
 8. Menjadi urus setia untuk kursus Hakam.
Panel hakam telah dilantik oleh Majlis Agama Islam Selangor bermula pada tahun 2015 hingga kini. Sehingga tahun 2020, jumlah panel hakam di negeri Selangor ialah 63 orang.