Skip to main content
JAKESS
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Info Jabatan

Bahagian Khidmat Pengurusan

 • Pengenalan

  Bahagian ini juga dikenali sebagai Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP). Terdahulu bahagian ini hanya terdiri dua (2) unit iaitu Unit Pentadbiran dan Kewangan.

  Kini, Bahagian Khidmat Pengurusan telah berkembang dan terbahagi kepada lima (5) unit terdiri daripada Unit Pengurusan Pentadbiran dan Sumber Manusia, Unit Kewangan, Unit Pengurusan Aset dan Stor, Unit Perolehan dan Unit HRMIS

 • Unit Pengurusan Pentadbiran dan Sumber Manusia

  Menjalankan Pengurusan seperti yang berikut:

  1. Pengurusan Perakam Waktu (Thumb-print);
  2. Pengurusan Surat Rasmi Kerajaan;
  3. Pengurusan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Pejabat;
  4. Pengurusan Perkhidmatan Pembersihan Pejabat;
  5. Pengurusan Mesyuarat;
  6. Pengurusan Fail;
  7. Pengurusan Permohonan Menggunakan Kenderaan Jabatan;
  8. Pengurusan Pengisian Jawatan;
  9. Pengurusan Pengesahan Dalam Jawatan;
  10. Pengurusan Kemasukan Dalam Jawatan Berpencen atau KWSP;
  11. Pengurusan Lantikan dan Penempatan;
  12. Pengurusan Pertukaran;
  13. Pengurusan Penanggungan/Pemangkuan Kerja;
  14. Pengurusan Penanggungan Kerja;
  15. Pengurusan Kenaikan Pangkat;
  16. Pengurusan Peperiksaan;
  17. Pengurusan Persaraan;
  18. Pengurusan laporan Penilaian Prestasi;
  19. Pengurusan Pengisytihraan Harta;
  20. Pengurusan Cuti; dan
  21. Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Panggilan Telefon dan Kaunter);
 • Unit Kewangan

  Menjalankan Pengurusan Kewangan seperti yang berikut:

  1. Pengurusan Pembayaran;
  2. Pengurusan Anggaran Perbelanjaan Tahunan;
  3. Membuat Laporan Perbelanjaan dan penyesuaian Vot Mengurus dan Pembangunan;
  4. Pengurusan Bayaran dan Perubahan Gaji;
  5. Membuat Penyata Penyesuaian Hasil; dan
  6. Pengurusan Kutipan Hasil dan Deposit.
 • Unit Pengurusan Aset dan Stor

  Menjalankan Pengurusan Kerja seperti yang berikut:

  1. Penyelenggaraan Stor;
  2. Penyeliaan Bekalan, Inventori dan Harta Modal; dan
  3. Pengurusan Pelupusan.
 • Unit Perolehan

  Menjalankan Pengurusan seperti yang berikut:

  1. Pengurusan Kemasukan/Pendaftaran Kontraktor/Pembekal berdaftar untuk Tender Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja bagi keperluan/kegunaan JAKESS;
  2. Pengurusan Pembelian Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja untuk keperluan/kegunaan JAKESS; dan
  3. Penyediaan Laporan/Dokumen berkenaan Perolehan/Jual beli.
 • Unit HRMIS

  Menjalankan Pengurusan HRMIS seperti yang berikut:

  1. Pengurusan Prestasi;
  2. Pengurusan Rekod Peribadi;
  3. Pengurusan Saraan, Faedah, dan Ganjaran; dan
  4. Pengurusan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Laporan Nilaian Prestasi (LNPT).
 • Carta Organisasi