Skip to main content
JAKESS
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Sumber Rujukan

Enakmen Kebebasan Maklumat

Enakmen Kebebasan Maklumat

Enakmen Kebebasan Maklumat Negeri Selangor telah diwartakan pada 25 Ogos 2011. Untuk bacaan lanjut klik di sini.

Kaedah-Kaedah Badan Maklumat Negeri Selangor 2012

Kaedah-Kaedah Badan Maklumat Negeri (Negeri Selangor). Untuk bacaan lanjut klik di sini.

Panduan Membuat Permohonan Mendapatkan Maklumat

Enakmen Kebebasan Maklumat (Negeri Selangor) 2011 telah berkuatkuasa mulai 5 Mac 2013. Enakmen ini memberikan peluang kepada orang ramai (individu atau organisasi) untuk mendapat-kan akses kepada maklumat-maklumat berkaitan sebarang perkara di bawah bidang kuasa Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Selangor melalui permohonan bertulis yang dikemukakan kepada Jabatan-Jabatan yang berkenaan. Untuk panduan lanjut klik di sini.

Borang Permohonan Mendapatkan Maklumat

Permohonan Untuk Akses Maklumat boleh di isi di sini.